TABLICA OGŁOSZEŃ

TABLICA OGŁOSZEŃ

informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:Łukasz Prochacki [...]

Komunikat

... o przedłużeniu terminu składania ofert w naborze na wolne stanowisko w Miejskim Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze.Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Muflon" informuje, iż termin składania ofert w ramach ogłoszonego w dniu 17 [...]

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „ Muflon”   w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Instruktor ds. programowania i działalności środowiskowej . [...]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej

Zarządzenie Nr3B/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Muflon" z dnia 23 marca 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej MDK Muflon [...]

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej

ZARZĄDZENIE Nr 3C/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Muflon"  z dnia 23 marca 2018 w sprawie powołania Rady Programowej MDK Muflon. [...]

metryczka