STATUT I REGULAMINY

STATUT I REGULAMINY

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach [...]

STATUT

1. STATUTZarządzenie nr 5/2009 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu. [...]

metryczka