Ogłoszenie o naborze do pracy 21 października 2016

Poszukujemy pracownika merytorycznego do działu organizacji imprez.  
Zatrudnienie  listopad 2016 r. – umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze – 1 etat.
Dyżury w godzinach od 8:00 do 20:00 zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania i umiejętności:
     1. Wykształcenie wyższe – mile widziane kierunki kreatywne, artystyczne, kulturoznawstwo, pedagogika.
     2. Doświadczenie przy organizacji imprez, potwierdzone osiągnięcia artystyczne.
     3.  Twórcze podejście do pracy.
     4. Wysoka kultura osobista.
     5. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.
     6. Umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy.
     7. Znajomość języków obcych.
     8.  Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.
      
Oferta powinna zawierać:
     1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV)
     2. List motywacyjny
     3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
    
Zapraszamy do składania ofert (faksem, e-mailem, osobiście) do dnia  30.10.2016 r.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Marcin Sweklej (21 października 2016)
Opublikował: Marcin Sweklej (24 października 2016, 08:57:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 782