Ogłoszenie o naborze do pracy 7 marca 2016

Ogłoszenie o naborze do pracy
Poszukujemy pracownika na stanowisko Pracownik gospodarczo-techniczny i technicznej obsługi imprez.
Zatrudnienie kwiecień 2016 r. – umowa o pracę w wymiarze – 1 etat. Dyżury w godzinach od 8:00 do 20:00 zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania i umiejętności:1. Wykształcenie minimum średnie – kierunki techniczne.2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.3. Umiejętność wykonywania drobnych prac konserwatorsko-remontowych, prac stolarskich.4. Wysoka kultura osobista.5. Komunikatywność i dyspozycyjność, punktualność, rzetelność.6. Dobra organizacja pracy.7. Umiejętność pracy w zespole.

Opis stanowiska:1. Wykonywanie prac w zakresie drobnych napraw w budynku MDK „Muflon”.2. Konserwacja podłogi sceny i widowni w Sali widowiskowej.3. Dbanie o stan techniczny powierzonych urządzeń i naprawa tych urządzeń.4. Pomoc przy przygotowywaniu wystaw w Galerii „Muflon”.5. Pomoc przy aranżacji sceny i widowni podczas organizacji imprez, spotkań własnychMDK ‘Muflon” i imprez organizowanych przez firmy wynajmujące pomieszczenia.6. Pomoc przy obsłudze oświetlenia scenicznego i rzutnika w MDK „Muflon”.7. Prace techniczne przy organizowaniu imprez plenerowych w tym rozstawianie namiotów,sprzętu związanego z imprezą.8. Wykonywanie innych prac zleconych.
Oferta powinna zawierać:1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV)2. List motywacyjny3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Zapraszamy do składania ofert (faksem, e-mailem, osobiście) do dnia 21.03.2016 r.Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Marcin Sweklej (7 marca 2016)
Opublikował: Marcin Sweklej (14 marca 2016, 09:00:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Sweklej (14 marca 2016, 09:08:03)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1119