ogłoszenie o naborze do pracy z dnia 27 XI 2015

Jelenia Góra, dnia 23.12.2015 r. 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa Jednostki:
Miejski Dom Kultury „Muflon”
58-570 Jelenia Góra,
ul. Cieplicka 172
 
Nazwa stanowiska:           Instruktor ds. programowania i działalności środowiskowej
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko została wybrana kandydatka, która spełniła wymagania określone w ofercie oraz uzyskała maksymalną ilość punktów w poszczególnych etapach rekrutacji: Katarzyna Ryś z Jeleniej Góry

- - -
Poszukujemy pracownika merytorycznego do działu organizacji imprez.
Zatrudnienie styczeń 2016 r. – umowa o pracę w wymiarze – 1 etat. Dyżury w godzinach od 8:00 do 20:00 zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania i umiejętności:
1. Wykształcenie wyższe – mile widziane kierunki kreatywne, artystyczne, kulturoznawstwo.
2. Doświadczenie przy organizacji imprez, potwierdzone osiągnięcia artystyczne.
3. Twórcze podejście do pracy.
4. Wysoka kultura osobista.
5. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.
6. Umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy.
7. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, przygotowywaniu projektów lub ich realizacji.
8. Znajomość języków obcych.
9. Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferta powinna zawierać: 1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV) 2. List motywacyjny 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Zapraszamy do składania ofert (faksem, e-mailem, osobiście) do dnia 11.12.2015 r.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz własnoręcznym podpisem.

metryczka


Wytworzył: Marcin Sweklej (27 listopada 2015)
Opublikował: Marcin Sweklej (1 grudnia 2015, 12:15:53)

Ostatnia zmiana: Marcin Sweklej (29 grudnia 2015, 11:43:35)
Zmieniono: poprawki wizualne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030